Nắm rõ các vấn đề về Lập kế hoạch và Lập trình như:

  • Thông tin cập nhật về Caltrans Quận 8
  • Thông tin cập nhật về Hiệp hội Chính phủ Nam California
  • Các chương trình tài trợ của RCTC
  • Các chương trình tài trợ và cập nhật của CTC
  • Các chương trình tài trợ và cập nhật của SB 1
  • và nhiều hơn nữa

NHIỆM VỤ VẬN TẢI QUẬN RIVERSIDE

4080 Lemon Street, Tầng 3
Bờ sông, CA 92501

Điện thoại: 951.787.7141
Fax: 951.787.7920
E-mail: info@rctc.org

• Người đi xe bị khiếm thính hoặc khiếm thính, hãy sử dụng Dịch vụ chuyển tiếp California, 711, và sau đó là số bạn cần.

Nhận sự chỉ dẫn

Mở bản đồ

Giờ làm việc của RCTC

Thứ hai thứ năm
8: 00 sáng đến 5: 30 chiều

Thứ Sáu
8: 00 sáng đến 4: 30 chiều

Hoàn thành biểu mẫu để được thêm vào danh sách phân phối Lập kế hoạch & Lập trình