Giao lộ liên tiểu bang 215 Placentia Avenue

Tình trạng: Đang Xây Dựng

Vị trí: Quận Western Riverside

Loại dự án: Nút giao

Vị trí: I-215 Đại lộ Placentia, Perris

Xây dựng: Tháng 2020 năm 2022 đến mùa thu năm XNUMX

Đầu tư: 42 triệu đô la (xây dựng)

TỔNG QUAN

Giao lộ I-215 Placentia Avenue ở Perris là dự án xây dựng đầu tiên của Mid County Parkway, một hành lang giao thông mới dài 16 dặm giữa thung lũng San Jacinto và Perris. Mid County Parkway được thiết kế để giảm thời gian đi lại giữa các khu vực này. Vui lòng xem Đường cao tốc Mid County Parkway Ramona trang để biết chi tiết về hành lang này.

Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng, dự án nút giao thông Placentia sẽ cung cấp một con đường mới để ra vào I-215. Nút giao mới nằm giữa Đường cao tốc Ramona ở phía Bắc và Đường Nuevo ở phía Nam. Nó được thiết kế để cải thiện khả năng tiếp cận, lưu lượng giao thông và chất lượng không khí bằng cách thêm vào đại lộ Placentia Avenue, sắp xếp lại đường East Frontage, mở rộng Đại lộ Placentia cắt ngang và thêm làn đường vào Đại lộ Placentia giữa Đại lộ Harvill và Đại lộ Ấn Độ.

TẠM THỜI ĐỦ ĐẦY ĐỦ I-215 PLACENTIA AVENUE CẦU

Việc xây dựng bắt đầu vào ngày 24 tháng 2020 năm 2022 và nút giao dự kiến ​​sẽ mở cửa vào mùa thu năm XNUMX, nếu thời tiết cho phép.

Xin vui lòng xem video đột phá ảo.

Việc xây dựng bắt đầu vào ngày 24 tháng 2020 năm 2022 và nút giao dự kiến ​​sẽ mở cửa vào mùa thu năm XNUMX, nếu thời tiết cho phép. Hãy đón xem để cập nhật thông tin về buổi khai trương.