Đường mòn sông Santa Ana

Tình trạng: Tiền xây dựng

Vị trí: Quận Western Riverside

Loại dự án: Trails

Vị trí: Quận Western Riverside

Xây dựng: Giai đoạn 4 (giữa Phố Tây Rincon và Đường Butterfield Drive, phía đông Sân bay Thành phố Corona) dự kiến ​​từ năm 2021 đến 2023. Các giai đoạn khác chưa được lên kế hoạch xây dựng

Đầu tư: Ước tính 35 triệu đô la cho Giai đoạn 1-4, bao gồm 3 triệu đô la cho Giai đoạn 4

Tình trạng của dự án: Các nghiên cứu về kỹ thuật và môi trường đang được tiến hành.

TỔNG QUAN

RCTC, phối hợp với Công viên Khu vực Quận Riverside và Khu Không gian Mở (Công viên Quận Riverside) và các đối tác dự án khác, đang đề xuất xây dựng một đoạn dài 12.8 dặm của Đường mòn Sông Santa Ana (SART). Khi hoàn thành, đoạn này sẽ cung cấp kết nối đường mòn trực tiếp qua các Hạt Orange, Riverside và San Bernardino.

Đoạn đường dài 12.8 dặm được đề xuất ở Prado Basin sẽ thúc đẩy việc sử dụng đường mòn dành cho người đi bộ, cưỡi ngựa và đạp xe với các cơ hội ngắm nhìn thiên nhiên và cung cấp một lựa chọn giao thông hoạt động được kết nối hoàn chỉnh cho miền nam California. Công việc được lên kế hoạch hoàn thành trong năm giai đoạn.