Dự án nút giao 10/60

Hình ảnh dự án giao cắt RCTC 10/60

Tình trạng: Dài hạn

Vị trí: Quận Western Riverside

Loại dự án: Đường cao tốc

Vị trí: Nút giao SR-60 và I-10

Xây dựng: Long Range

TỔNG QUAN

RCTC, hợp tác với Caltrans, đề xuất nâng cấp nút giao giữa Xa lộ 10 và Đường 60 trong khu vực Beaumont. Dự án nằm trong kế hoạch chi tiêu cho Biện pháp A, biện pháp thuế bán hàng nửa xu đã được cử tri chấp thuận để cải thiện giao thông ở Quận Riverside. Biện pháp A sẽ tài trợ một phần của dự án. Tuy nhiên, kế hoạch chi tiêu giả định 50% của tất cả các chi phí của dự án sẽ được chi trả bằng các nguồn tài trợ giao thông liên bang và tiểu bang. Các nguồn này hiện được tài trợ thấp hơn nhiều so với mức trước đây; do đó, cho đến khi có thêm kinh phí, RCTC không thể tiến hành đánh giá môi trường, thiết kế, mua lại quyền lợi hoặc xây dựng dự án.