91 Dự án Vận hành Hành lang Hướng Đông

031623 91ECOP Bản đồ vuông

Tình trạng: Tiền xây dựng

Vị trí: Đường 91 hướng Đông, từ đầu nối Đường thu phí 241 đến Đường 71

Loại dự án: Đường cao tốc

Vị trí: Đường 91 hướng Đông, từ đầu nối Đường thu phí 241 đến Đường 71

Nghiên cứu Kỹ thuật / Môi trường: Bắt đầu vào giữa năm 2023 và mất 2-3 năm

Xây dựng: Phụ thuộc vào kinh phí

Đầu tư: $5 triệu (kỹ thuật và môi trường)

TỔNG QUAN

Ủy ban Giao thông Vận tải Quận Riverside, phối hợp với Caltrans, Cơ quan Giao thông Vận tải Quận Cam, Cơ quan Hành lang Giao thông vận tải và Thành phố Corona, đang đề xuất thêm một làn đường vào 91 đi về hướng đông từ đầu nối Đường thu phí 241 với Đường 71 ở Corona. Làn đường mới nhằm giúp cải thiện hoạt động giao thông trên 91 hướng đông, đặc biệt là vào buổi chiều và buổi tối.

Đoạn đường cao tốc này đã được đưa vào tài liệu môi trường năm 2012 cho Dự án Cải thiện Hành lang 91 nhưng đã bị hoãn lại do hạn chế về kinh phí. RCTC dự kiến ​​sẽ trao một hợp đồng kỹ thuật và môi trường vào giữa năm 2023 để nghiên cứu bốn phương án thiết kế. Các giải pháp thay thế này sẽ yêu cầu xác nhận lại về môi trường và tài liệu phạm vi được cập nhật để xác định giải pháp thay thế ưu tiên. Giai đoạn làm việc này dự kiến ​​sẽ mất từ ​​hai đến ba năm.

RCTC dự kiến ​​sẽ trao hợp đồng tư vấn kỹ thuật và môi trường vào giữa năm 2023 để nghiên cứu các giải pháp thay thế thiết kế, điều này sẽ yêu cầu xác nhận lại về môi trường và tài liệu phạm vi cập nhật để xác định giải pháp thay thế ưu tiên.

Sau khi lựa chọn giải pháp thay thế ưu tiên, RCTC sẽ tìm kiếm nguồn tài trợ cho các giai đoạn dự án trong tương lai, bao gồm thiết kế và xây dựng cuối cùng. Thời gian thực hiện dự án phụ thuộc vào kinh phí.