INTERSTATE 15 EXPRESS LANES DỰ ÁN

Tình trạng: Hoàn thành

Vị trí: Quận Western Riverside

Loại dự án: Làn đường cao tốc

Vị trí: Quận Western Riverside

Xây dựng: 2018 - 2021

Đầu tư: 472 triệu USD

Công việc đã tạo: 3,300

TỔNG QUAN

Ủy ban Giao thông Quận Riverside, hợp tác với Caltrans và Cục Quản lý Đường cao tốc Liên bang, đã xây dựng 15 dặm đường cao tốc có thu phí ở dải phân cách của Xa lộ 15 giữa Đường 60 ở Thung lũng Jurupa / Eastvale và Đường Cajalco ở Corona.

Bản đồ 15 làn đường cao tốc