91 Làm mới dự án

0622 91 Làm mới dự án

Tình trạng: Đã hoàn thành xây dựng

Vị trí: Đi về hướng Đông và đi về hướng Tây 91 giữa Giao lộ Lincoln Ave và Xa lộ liên tiểu bang 15 ở Corona

Loại dự án: Đường cao tốc

Vị trí: Đi về hướng Đông và đi về hướng Tây 91 giữa Giao lộ Lincoln Ave và Xa lộ liên tiểu bang 15 ở Corona

Xây dựng: Mùa hè năm 2022 đến mùa thu năm 2023

Đầu tư: $ 12.6 triệu

TỔNG QUAN

Ủy ban Giao thông Quận Riverside, hợp tác với Caltrans, trải nhựa lại các làn đường và sửa chữa các bức tường cách âm cũng như các rào chắn bê tông liên quan dọc theo các phần bên ngoài của đường 91 hướng đông và hướng tây ở Corona. Công việc diễn ra chủ yếu giữa nút giao thông Lincoln Ave và Xa lộ Liên tiểu bang 15, một khu vực có lịch sử định cư đường bộ lâu đời. Công việc này là một phần trong kế hoạch đầu tư đang diễn ra vào hành lang 91 có lượng người qua lại đông đúc.

Công việc “91 Refresh” diễn ra từ mùa hè năm 2022 đến mùa thu năm 2023.