LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN LANE 10 XE TẢI

Hình ảnh dự án RCTC I-10 Truck Climbing Lane

Tình trạng: Dài hạn

Vị trí: Quận Western Riverside

Loại dự án: Đường cao tốc

Vị trí: I-10 từ San Bernardino County Line đến SR-60

Xây dựng: Long Range

TỔNG QUAN

RCTC, hợp tác với Caltrans, đề xuất thêm một làn đường leo dốc dành cho xe tải hướng đông từ tuyến I-10 Quận San Bernardino đến Thành phố Banning. Dự án nằm trong kế hoạch chi tiêu cho Biện pháp A, biện pháp thuế bán hàng nửa xu đã được cử tri chấp thuận để cải thiện giao thông ở Quận Riverside. Biện pháp A sẽ tài trợ một phần của dự án. Tuy nhiên, kế hoạch chi tiêu giả định 50 phần trăm của tất cả các chi phí của dự án sẽ được thanh toán bằng các nguồn tài trợ giao thông của liên bang và tiểu bang. Các nguồn này hiện được tài trợ thấp hơn nhiều so với mức trước đây; do đó, cho đến khi có thêm kinh phí, RCTC không thể tiến hành đánh giá môi trường, thiết kế, mua lại quyền ưu tiên hoặc xây dựng dự án.