Ủy ban Giao thông Quận Riverside tập trung vào việc thực hiện an toàn các dự án, phản ánh trách nhiệm tài chính và phục hồi kinh tế.

Từ đường cao tốc đến các nút giao thông, từ giao cắt đường sắt đến cải thiện nhà ga, RCTC tận tâm hỗ trợ cư dân của quận luôn di chuyển. Thư viện Dự án RCTC liệt kê các dự án hiện tại, tương lai, đã hoàn thành và dài hạn trên khắp Quận Riverside.