Liên hệ

Ủy ban Giao thông Quận Riverside đánh giá cao danh tiếng của mình là tổ chức đáp ứng mọi nhu cầu vận chuyển của cư dân Quận Riverside. Vui lòng liên hệ với chúng tôi về bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào mà bạn có thể có. Chúng tôi sẽ giao hàng cho người thích hợp để đảm bảo phản hồi kịp thời.


NHIỆM VỤ VẬN TẢI QUẬN RIVERSIDE

4080 Lemon Street, Tầng 3
Bờ sông, CA 92501

Điện thoại: 951.787.7141
Fax: 951.787.7920
E-mail: info@rctc.org

• Người đi xe bị khiếm thính hoặc khiếm thính, hãy sử dụng Dịch vụ chuyển tiếp California, 711, và sau đó là số bạn cần.

Nhận sự chỉ dẫn

Mở bản đồ

Giờ làm việc của RCTC

Thứ hai thứ năm
8: 00 sáng đến 5: 00 chiều

Chúng tôi ở đây để trợ giúp và chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn.