Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng


Chính sách này mô tả các thông lệ của Ủy ban Giao thông Vận tải Quận Riverside (“RCTC”) đối với thông tin cá nhân của bạn. Mặc dù RCTC đánh giá cao và tôn trọng quyền riêng tư của bạn trong mọi nỗ lực của mình, xin lưu ý rằng chính sách này chỉ liên quan đến thông tin do trang web này thu thập, các dịch vụ được cung cấp ở đây và các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị khác nhau do RCTC thực hiện. Một số dịch vụ do RCTC cung cấp hoặc cung cấp có thể phải tuân theo chính sách quyền riêng tư cụ thể và riêng biệt của riêng họ và trong trường hợp đó, đó là chính sách sẽ được áp dụng.

Bộ sưu tập thông tin

RCTC là chủ sở hữu duy nhất của thông tin được thu thập trên trang web của chúng tôi và thông qua các ứng dụng, dịch vụ, tiếp thị và quảng cáo khác nhau. RCTC thu thập các loại thông tin cá nhân sau: số nhận dạng, hồ sơ khách hàng, thông tin hoạt động mạng/internet và dữ liệu định vị địa lý (“Thông tin Cá nhân”).

Thông tin Cá nhân có thể bao gồm bất cứ điều gì người dùng cố ý chia sẻ với chúng tôi cũng như thông tin được chia sẻ tình cờ với RCTC. Thông tin bạn cố ý chia sẻ với chúng tôi thường được thu thập thông qua liên hệ trực tiếp với bạn, chẳng hạn như thông qua lời nhắc trên trang web, quảng cáo, tài liệu tiếp thị, email hoặc cuộc gọi điện thoại. Những thông tin đó có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, mã zip, v.v. Thông tin bạn tình cờ chia sẻ với chúng tôi được thu thập nhờ vào việc bạn truy cập hoặc sử dụng trang web và hoặc dịch vụ của chúng tôi. Thông tin ngẫu nhiên đó có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ giao thức internet (Địa chỉ IP), vị trí địa lý, thông tin thiết bị, tùy chọn người dùng, cài đặt người dùng và thông tin hồ sơ.

Sử dụng thông tin

RCTC sẽ sử dụng thông tin của bạn trong bối cảnh hoặc cho mục đích mà thông tin được thu thập hoặc cung cấp. Ví dụ: nếu bạn trả lời một quảng cáo, RCTC có thể liên hệ với bạn về quảng cáo đó, sử dụng Thông tin Cá nhân mà bạn đã cung cấp. Chúng tôi không chia sẻ, bán, cho thuê hoặc chuyển Thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba hoặc nhà thầu bên ngoài những gì được dự tính trong chính sách này hoặc theo sự đồng ý của bạn. RCTC có thể nhận được sự đồng ý của bạn một cách rõ ràng hoặc ngầm định thông qua nhiều phương tiện bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua phản hồi của bạn đối với lời nhắc trên trang web hoặc thông tin đầu vào của người dùng khác hoặc tương tác phần mềm khác. RCTC có thể chuyển, hiển thị hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn trong các đơn xin tài trợ và/hoặc tài trợ dựa trên phản hồi của bạn đối với một số lời nhắc nhất định. Chúng tôi có thể chuyển Thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu hoặc bên thứ ba của RCTC để phân tích, lưu trữ, nén hoặc các dịch vụ khác phù hợp với mục đích sử dụng của chúng tôi. RCTC cũng có thể sử dụng phần mềm để phân tích, xử lý, chỉnh sửa, truyền, xem và hiển thị Thông tin Cá nhân của bạn, chẳng hạn như “MailChimp,” “WordPress”, “Google” Suite, “Microsoft Office” Suite và “Textedly”. Cuối cùng, RCTC sẽ tiết lộ Thông tin Cá nhân theo lệnh của tòa án, trát đòi hầu tòa hoặc theo yêu cầu của, hoặc phù hợp với Luật California.

RCTC sẽ không cung cấp bất kỳ Thông tin Cá nhân nào cho các nhà môi giới dữ liệu hoặc các tổ chức khác sau đó bán Thông tin Cá nhân nói trên hoặc tham gia quảng cáo theo hành vi. Ngoài ra, RCTC không tham gia vào bất kỳ quá trình lập hồ sơ hoặc ra quyết định tự động nào.

Bảo mật và lưu trữ thông tin

Tất cả Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được lưu trữ trên một máy chủ bảo mật trên các thiết bị do RCTC sở hữu hoặc thông qua giao diện dựa trên đám mây với nhà cung cấp dịch vụ RCTC hoặc bên thứ ba khác. Đôi khi, nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó có thể được cung cấp quyền truy cập vào Thông tin cá nhân đó, phù hợp với việc sử dụng nền tảng của họ hoặc thông qua các dịch vụ khác mà RCTC tìm cách mua, có thể vượt quá khả năng lưu trữ dữ liệu. RCTC sẽ không lưu trữ Thông tin Cá nhân của bạn vô thời hạn và sẽ xóa Thông tin Cá nhân theo yêu cầu, trừ khi có quy định khác bên dưới.

Nếu RCTC thu thập Thông tin Cá nhân của bạn để hỗ trợ việc sử dụng một dịch vụ liên tục và sau đó ngừng cung cấp các dịch vụ đó, RCTC sẽ cố gắng xóa Thông tin Cá nhân của bạn sau khi chương trình bị hủy.

Không phân biệt đối xử

RCTC sẽ không phân biệt đối xử, từ chối dịch vụ hoặc cung cấp chất lượng dịch vụ khác do người dùng đưa ra yêu cầu từ chối như được mô tả bên dưới.

Người dùng truy cập và kiểm soát thông tin

Bạn có thể từ chối mọi liên hệ trong tương lai từ chúng tôi bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì, bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email bên dưới. Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn xem lại, chỉnh sửa, thay đổi hoặc xóa bất kỳ Thông tin cá nhân nào mà chúng tôi đã lưu trữ, hãy liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc địa chỉ email bên dưới. Các yêu cầu sẽ được xem xét trên cơ sở cá nhân và có thể bị từ chối, theo luật California.

Bất kể điều khoản nào khác của chính sách này, yêu cầu xóa hoặc thay đổi Thông tin cá nhân của bạn có thể dẫn đến việc các dịch vụ bị trì hoãn hoặc hủy bỏ nếu các dịch vụ đó phụ thuộc, toàn bộ hoặc một phần, vào việc RCTC có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân đó.

Thông tin liên lạc

Vui lòng gửi tất cả các yêu cầu, nhận xét hoặc quan tâm đến địa chỉ email sau, bao gồm dòng tiêu đề “Chính sách quyền riêng tư của RCTC”.

Email: info@rctc.org

Chính sách truyền thông xã hội


Mục đích của các trang truyền thông xã hội chính thức của Ủy ban Giao thông Quận Riverside (“Ủy ban” hoặc “RCTC”) là đóng vai trò như một cơ chế liên lạc giữa Ủy ban và các thành viên của công chúng về các cập nhật dự án và các hoạt động tiếp cận linh tinh hỗ trợ khu vực Quận Riverside.

Xin lưu ý, các câu hỏi về dịch vụ khách hàng liên quan đến việc thu phí phải được chuyển đến trung tâm dịch vụ khách hàng thay vì các trang truyền thông xã hội. Nếu có thắc mắc về hóa đơn của 91 Express Lanes, vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng 91 Express Lanes, Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, hoặc gọi 1-800-600-9191. Để biết thông tin về thanh toán cho 15 Làn đường Tốc hành và 15/91 Đường nối Tốc hành trong tương lai, vui lòng truy cập Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Riverside Express, Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, hoặc gọi 1-855-951-1500.

Ủy ban sẽ có quyền giám sát, lọc và xóa bất kỳ nội dung nào (văn bản, liên kết, video, v.v.) được coi là không phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Nhận xét không liên quan đến chủ đề cụ thể của bài đăng được đề cập;
 • Ngôn ngữ hoặc nội dung tục tĩu;
 • Nội dung khuyến khích, nuôi dưỡng hoặc duy trì sự phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, tuổi tác, tôn giáo, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, khuynh hướng tình dục hoặc biểu hiện giới tính;
 • Nội dung tình dục hoặc liên kết đến nội dung tình dục;
 • Chào mời thương mại;
 • Văn bản hoặc liên kết khuyến khích bất kỳ loại hoạt động bất hợp pháp nào;
 • Thông tin có thể có xu hướng làm tổn hại đến sự an toàn hoặc an ninh của hệ thống giao thông công cộng hoặc công cộng;
 • Những bình luận tiêu cực lặp đi lặp lại, không mang tính xây dựng;
 • Những bình luận có thể xâm phạm quyền riêng tư của một cá nhân;
 • Nhận xét về nhân viên của Ủy ban sẽ được chuyển đến nhân viên Quan hệ Khách hàng để xử lý theo các quy trình xác minh đã được thiết lập; hoặc
 • Nội dung vi phạm quyền sở hữu từ bất kỳ bên nào khác

Bằng cách tương tác với các trang truyền thông xã hội chính thức của Ủy ban, người dùng đồng ý tuân theo các điều khoản của chính sách bình luận và cấp phép rõ ràng cho Ủy ban giám sát, lọc và/hoặc xóa nội dung vi phạm chính sách này. Ủy ban có quyền chặn hoặc cấm các cá nhân không tuân thủ các nguyên tắc này tham gia các trang truyền thông xã hội của chúng tôi.

Người ta hiểu rằng mạng xã hội là phương tiện 24/7; tuy nhiên, khả năng kiểm duyệt của chúng tôi thì không. Ủy ban có thể không xem xét mọi nhận xét không phù hợp ngay lập tức và chúng tôi tin tưởng vào sự trưởng thành của cộng đồng mình sẽ bỏ qua các cuộc tấn công cá nhân và lời nói tiêu cực cho đến khi nhận xét đó được xem xét và/hoặc xóa.

Phủ nhận

Nội dung trên các trang truyền thông xã hội không do Ủy ban sở hữu hoặc điều hành, không được Ủy ban lưu giữ hoặc giữ lại và không được pháp luật yêu cầu hoặc lưu giữ khi thực hiện nhiệm vụ của một quan chức nhà nước hoặc được thực hiện/giữ lại cho mục đích bảo tồn nội dung để tham khảo trong tương lai. Lịch trình lưu giữ tài liệu của Ủy ban không yêu cầu nội dung phải được giữ lại cho bất kỳ mục đích nào. Các liên kết bên ngoài, không thuộc Ủy ban trên các trang truyền thông xã hội của chúng tôi không cấu thành sự chứng thực chính thức thay mặt cho Ủy ban.

Tất cả nội dung do Ủy ban cung cấp trên tất cả các trang truyền thông xã hội đều được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và trên toàn thế giới cũng như các điều khoản của hiệp ước cũng như các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan khác. Không có nội dung nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, ảnh hoặc video do Ủy ban đăng có thể được sao chép, đăng lại hoặc sử dụng trong bất kỳ bối cảnh nào khác mà không có sự cho phép rõ ràng của Ủy ban. Bất kỳ việc sử dụng nào như vậy có thể bị coi là vi phạm bản quyền và Ủy ban có thể thực thi các quyền của mình trong phạm vi tối đa của pháp luật.