GIỮ LIÊN LẠC


Theo dõi chúng tôi trực tuyến để có tin tức và cập nhật mới nhất.

The Point

Luôn cập nhật với những tin tức mới nhất

2023: Những bước tiến

Vấn đề: Báo cáo thường niên của RCTC nêu bật những thành công khác nhau của Ủy ban trong suốt năm qua

Tìm hiểu thêm

Dự án thí điểm 15 đường cao tốc thông minh được khởi động

Điểm: Việc xây dựng sẽ bắt đầu vào cuối năm nay trong Dự án thí điểm 15 Đường cao tốc thông minh đổi mới ở Temecula và Murrieta

Tìm hiểu thêm

Trung tâm Di chuyển Phố Vine Mới của RTA Cải thiện Kết nối Chuyển tuyến

Vấn đề: Trung tâm vận chuyển mới mở gần đây giúp tăng cường sự an toàn, cải thiện khả năng kết nối và nhấn mạnh tính bền vững

Tìm hiểu thêm