34 عضو کمیسیون مسئول هماهنگی برنامه ریزی بزرگراه ها و ترانزیت و شناسایی پروژه های بودجه ایالتی و فدرال و تمام جنبه های برنامه ریزی منطقه ای برای تحرک شهرستان ریورساید هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اعضای کمیسیون، روی لینک های وب سایت خاص زیر کلیک کنید.

برای لیست کامل کمیسیونرها، اینجا کلیک کنید.

شهر ممنوعه


شری فلین

سایت اینترنتی

شهر بومونت


لوید وایت

سایت اینترنتی

شهر بلایت


جوزف دکونینک

سایت اینترنتی

شهر کالیمسا


لیندا مولینا

سایت اینترنتی

شهر دریاچه کانیون


جرمی اسمیت

سایت اینترنتی

شهر شهر کلیسای جامع


ریموند گریگوری

سایت اینترنتی

شهر کوچلا


استیون هرناندز

سایت اینترنتی

شهر کرونا


وس اسپیک

سایت اینترنتی

چشمه های آب گرم شهر کویر


اسکات ماتاس

سایت اینترنتی

شهر ایست ویل


کلینت لوریمور

سایت اینترنتی

شهر همت


لیندا کروپا

سایت اینترنتی

شهر ایندین ولز


دانا رید

سایت اینترنتی

شهر ایندیو


ویموند فرمون

سایت اینترنتی

شهر دره جوروپا


برایان برکسون

سایت اینترنتی

شهر لا کوئینتا


کاتلین فیتزپاتریک

سایت اینترنتی

شهر دریاچه السینور


باب مگی

سایت اینترنتی

شهر منیفی


بیل زیمرمن

سایت اینترنتی

شهر دره مورنو


اولیس کابررا

سایت اینترنتی

شهر موریتا


سیندی وارن

سایت اینترنتی

شهر نورکو


بروین هانا

سایت اینترنتی

شهر صحرای نخل


جان هارنیک

سایت اینترنتی

شهر پالم اسپرینگز


لیزا میدلتون

سایت اینترنتی

شهر پریس


مایکل ام. وارگاس

سایت اینترنتی

شهر رانچو میراژ


مگ مارکر

سایت اینترنتی

شهر ریورساید


چاک کاندر

سایت اینترنتی

شهر سن جاسینتو


آلونسو لدزما

سایت اینترنتی

شهر تمکولا


جیمز استوارت

سایت اینترنتی

شهر ویلدومار


جوزف مورابیتو

سایت اینترنتی

شهرستان ریورساید

منطقه 1

کوین جفریس

ناظر شهرستان

سایت اینترنتی

شهرستان ریورساید

منطقه 2

کارن اشپیگل

ناظر شهرستان

سایت اینترنتی

شهرستان ریورساید

منطقه 3

چاک واشنگتن

ناظر شهرستان

سایت اینترنتی

شهرستان ریورساید

منطقه 4

وی. مانوئل پرز

ناظر شهرستان

سایت اینترنتی

شهرستان ریورساید

منطقه 5

ایکستین گوتیرز

ناظر شهرستان

سایت اینترنتی

منصوب استاندار

منطقه 8 کالترانس

پینینگ کاتالینو