منابع و اطلاعات در مورد کمیسیون و کمیته های آن.

جلسات و دستور کارها


وقت قرار نشست
8 نوامبر 2023 - 8:30 صبح کمیته اجرایی ویژه
8 نوامبر 2023 - 9:30 صبح جلسه کمیسیون
20 نوامبر 2023 - 10:00 صبح کمیته مشاوره فنی
27 نوامبر 2023 - 9:30 صبح کمیته بودجه و تطبیق
27 نوامبر 2023 - 1:30 کمیته برنامه ها و پروژه های شهرستان ریورساید غربی
وقت قرار نشست
11 اکتبر 2023 - 9:00 صبح کمیته اجرایی - لغو شد
11 اکتبر 2023 - 9:30 صبح جلسه کمیسیون
23 اکتبر 2023 - 9:30 صبح کمیته تطبیق و بودجه لغو شد
23 اکتبر 2023 - 1:30 بعد از ظهر کمیته برنامه ها و پروژه های وسترن ریورساید کانتی لغو شد
23 اکتبر 2023 - 1:30 بعد از ظهر کمیته سیاست و عملیات عوارض
وقت قرار نشست
13 سپتامبر 2023 - 9:00 صبح کمیته اجرایی - لغو شد
13 سپتامبر 2023 - 9:30 صبح جلسه کمیسیون
18 سپتامبر 2023 - 10:00 صبح کمیته مشاوره فنی
وقت قرار نشست
7 آگوست 2023 - 11:00 صبح اتباع و کمیته مشورتی حمل و نقل تخصصی
9 آگوست 2023 - 9:00 صبح کمیته اجرایی - لغو شد
9 آگوست 2023 - 9:30 صبح جلسه کمیسیون لغو شد
28 آگوست 2023 - 9:30 صبح کمیته بودجه و تطبیق
28 آگوست 2023 - 1:30 بعد از ظهر برنامه ها و پروژه های وسترن ریورساید کانتی
وقت قرار نشست
12 ژوئیه 2023 - 9:00 صبح کمیته اجرایی - لغو شد
12 ژوئیه 2023 - 9:30 صبح جلسه کمیسیون
17 ژوئیه 2023 - 10:00 صبح کمیته مشاوره فنی - لغو شد
24 ژوئیه 2023 - 9:30 صبح بودجه و کمیته اجرا لغو شد
24 ژوئیه 2023 - 1:30 بعد از ظهر کمیته برنامه ها و پروژه های وسترن ریورساید کانتی لغو شد
وقت قرار نشست
12 ژوئن 2023 - 11:00 صبح اتباع و کمیته مشورتی حمل و نقل تخصصی
14 ژوئن 2023 - 9:30 صبح نشست کمیسیون ژوئن
14 ژوئن 2023 - 9:00 صبح کمیته اجرایی - لغو شد
26 ژوئن 2023 - 9:30 صبح بودجه و کمیته اجرا لغو شد
26 ژوئن 2023 - 1:30 بعد از ظهر کمیته برنامه ها و پروژه های شهرستان ریورساید غربی
وقت قرار نشست
10 مه 2023 - 9:00 صبح کمیته اجرایی لغو شد
10 مه 2023 - 9:30 صبح جلسه کمیسیون می - کواچلا والی
15 مه 2023 - 10:00 صبح کمیته مشاوره فنی
22 مه 2023 - 9:30 صبح کمیته بودجه و تطبیق
22 مه 2023 - 1:30 بعد از ظهر کمیته برنامه ها و پروژه های شهرستان ریورساید غربی

دانلود کامل برنامه جلسات.

پخش زنده: مشاهده ویدیوهای کمیسیون یا کمیته گذشته به صورت حضوری/جلسات ترکیبی کلیک کنید اینجا کلیک نمایید, برای کامل جلسات مجازی کلیک کنید اینجا کلیک نمایید

جلسات کمیسیون


کمیسیون حمل و نقل شهرستان ریورساید در دومین چهارشنبه هر ماه در مرکز اداری شهرستان ریورساید، اتاق هیئت مدیره، واقع در 4080 خیابان لیمون، طبقه اول، ریورساید در ساعت 9:30 صبح تشکیل جلسه می دهد.

RCTC در حال انتقال به جدید است بایگانی برای دستور کارها. برای کمک در یافتن برنامه های قبلی، لطفاً با شماره 951-787-7141 تماس بگیرید. ممنون که صبر کردید.

جلسات کمیته


نماد کمیته بودجه و اجرا RCTC

کمیته تطبیق و بودجه

در ساعت 9:30 صبح چهارمین دوشنبه هر ماه تشکیل می شود.

برنامه جلسه اخیر را مشاهده یا دانلود کنید.

نماد کمیته شهرستان RCTC غربی

کمیته برنامه ها و پروژه های شهرستان ریورساید غربی

در ساعت 1:30 بعدازظهر چهارمین دوشنبه ماه برگزار می شود.

برنامه جلسه اخیر را مشاهده یا دانلود کنید

نماد کمیته عملیات خط مشی عوارض RCTC

کمیته عملیات سیاست عوارض

در صورت نیاز ملاقات می کند.

برنامه جلسه اخیر را مشاهده یا دانلود کنید

نماد کمیته مشورتی شهروندان RCTC

اتباع و شورای مشورتی تخصصی ترانزیت

طبق برنامه ملاقات می کند.

برنامه جلسه اخیر را مشاهده یا دانلود کنید

نماد کمیته مشاوره فنی RCTC

کمیته مشاوره فنی

در ساعت 10 صبح سومین دوشنبه هر ماه در میان برگزار می شود.

برنامه جلسه اخیر را مشاهده یا دانلود کنید

جریان نشست زنده


بازدید rctc.org/stream یا برای پخش جریانی جلسات زنده روی دکمه زیر کلیک کنید.

پخش زنده

مشاهده ویدیوهای جلسات گذشته کمیسیون یا کمیته کلیک کنید اینجا کلیک نمایید.

در حال مشاهده

جریان جلسه کمیسیون

قبلیجلسه کمیسیون

قبلیجلسه بودجه و اجرا

قبلیجلسه کمیته برنامه ها و پروژه ها

زمینه های مسئولیت / عملکرد


اسناد عمومی (قانون/قوانین حاکم) و فرم ها