تماس با ما

کمیسیون حمل و نقل شهرستان ریورساید برای شهرت خود به عنوان سازمانی برای تمام نیازهای حمل و نقل ساکنان شهرستان ریورساید ارزش قائل است. لطفاً در مورد هر گونه سؤال یا نگرانی با ما سؤال کنید. ما برای اطمینان از پاسخگویی به موقع به فرد مناسب تحویل می دهیم.


کمیسیون حمل و نقل شهرستان ریورساید

4080 لیمو خیابان، طبقه 3
ریورساید، CA 92501

تلفن: 951.787.7141
فکس: 951.787.7920
پست الکترونیک (ایمیل): info@rctc.org

• سواران با اختلالات شنوایی یا گفتاری، از خدمات رله کالیفرنیا, 711و سپس شماره مورد نیاز شما.

دریافت مسیر

نقشه را باز کنید

ساعات کاری دفتر RCTC

دوشنبه پنجشنبه
8: 00 به 5: 00 PM

ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم و برای نظرات شما ارزش قائل هستیم.