در ارتباط باش


برای اطلاع از آخرین اخبار و به روز رسانی ها ما را به صورت آنلاین دنبال کنید.

نقطه

با آخرین اخبار به روز باشید

رانندگان گشت خدمات آزادراه به رانندگان کمک می کنند تا ایمن بمانند، به جاده بازگردند

نکته: RCTC به رانندگان FSP که به هزاران نفر در شهرستان ریورساید غربی کمک می کنند، سلام می کند

ادامه مطلب

پیشگیری از خودکشی - هرکس نقشی را ایفا می کند

نکته: کارکنان RCTC یاد می گیرند که علائم هشدار دهنده خودکشی را در نزدیکی تاسیسات راه آهن و بزرگراه شناسایی کنند

ادامه مطلب

جاده پیش رو: پیامی از صندلی RCTC

نقطه: پیامی از رئیس RCTC، باب مگی

ادامه مطلب